REALIZACJE

 W ostatnich latach zrealizowaliśmy między innymi następujące opracowania:
 
 • w mieście Bolesławiec (we współpracy z M-Studio Marek Osadca):
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: W. Łokietka - Mazowiecka w Bolesławcu przyjęty uchwałą nr VII/74/2019 z dnia 29.05.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 3633)
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila" w Bolesławcu przyjęty uchwałą nr VII/73/2019 z dnia 29.05.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 3632)
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Stolarska – Wierzbowa - Akacjowa w Bolesławcu przyjęty uchwałą nr VII/75/2019 z dnia 29.05.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 3634)
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Polna - B. Chrobrego w Bolesławcu przyjęty uchwałą nr V/52/2019 z dnia 27.02.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2019 r. poz. 1584)
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka – Zgorzelecka – Szkolna – Armii Krajowej w Bolesławcu przyjęty uchwałą nr XII/135/2019 z dnia 30.10.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 6353)
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych – Powstańców Warszawy - Warszawska - Gdańska W Bolesławcu – Część „A" przyjęty uchwałą nr XII/134/2019 z dnia 30.10.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 6352).
 • w gminie Komprachcice (woj. opolskie - we współpracy z mgr Władysławem Horubskim):
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo przyjętego uchwałą Nr XXVIII.196.2017 z dnia 6 września 2017 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 2345 o powierzchni: 130,3 ha
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko przyjętego uchwałą Nr XXIX.203.2017 z dnia 19 października 2017 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 2788 o powierzchni: 747,7 ha
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze przyjętego uchwałą Nr X.49.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 2184 o powierzchni: 1154,4 ha
-  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno przyjętego uchwałą Nr X.50.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 2185 o powierzchni: 709,3 ha
-  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa WIeś przyjętego uchwałą Nr X.51.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 2186 o powierzchni: 1266,4 ha
 • w gminie Milicz:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Sułowskiej w Miliczu przyjęty uchwałą nr XLVII/286/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 4643

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie alei Strażackiej oraz ulic Działkowej i Kuźniczej w Miliczu przyjęty uchwałą nr XLVII/287/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 4644
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Rawickiej i Krotoszyńskiej w Miliczu przyjęty uchwałą nr XLVII/288/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 4645
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz – część 1 przyjęta uchwałą Nr XXVI/120/2019 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 4 grudnia 2019 r.

 • w gminie Strzegom:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegomia - uchwała nr 18/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13.03.2019 r.
- zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom dla obszaru położonego w obr. wsi Rusko

 • „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta gminy Międzybórz"
 • „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernica"
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem 'A' – etap I (gm.Siechnice - woj. dolnośląskie)
 • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestennego Miasta Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie)
 • zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie)
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom (woj. dolnośląskie)
 • zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica (woj. dolnośląskie)
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stachowo i części obrębu Kosów (woj. mazowieckie)
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska (woj. mazowieckie)
 • zmiana miejscowego plamu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie wsi Ligota Zamecka i Ligota Górna, część południowa (woj. opolskie)
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Iwiny - oznaczonego symbolem "B", Gmina Siechnice (woj. dolnośląskie)
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice